Säckmaskin

När pelletsen ska paketeras i storsäck tas hållaren för småsäcken tillika säckförslutaren
bort från utrymmet under skålarna och en storsäck kan istället placeras där.

Påfyllningen och säckförslutaren styrs med hjälp av fotpedaler.

Säckmaskinen är helt elektrisk, 230 V, ingen luft behövs.

Maskinen kan användas i kyla.

Säckmaskinens användningsområde går givetvis att vidga till att paketera andra
produkter som är i liknande storlek.

 

  

 

 

För att ändra inställningar rörande säckformat och vikt i säck används operatörspanelen. Då det är dags att byta säckinställning är det bara att trycka på texten "småsäck" respektive "storsäck" och då kommer det motsvarande alternativet fram.

För att ställa in önskad vikt trycker man på siffrorna bakom texten "önskad vikt" och trycker in vikt i kilo på det siffertangentbord som kommer fram. Efter
vikten är bekräftad med "Enter" återförs skärmbilden till första sidan.