Rotortork

Läppe Rotortork är en sågspånstork skapad för att i mindre skala kunna torka spån innan det pressas till pellets. Torkar från ca 22-25 % vattenhalt ner till ca 12-15 %. Max 100 kg/h.

Användningsområde

Läppe Rotortork är konstruerad för att automatiskt och i enobruten arbetslinje kunna serva en pelletsmaskin med torrare spån.

Teknik

  • 0,37 kW elmotor

  • Kammarna går 14 varv/min

  • Minimum 10 våningsplan

  • 1,3 m x 1,3 m i storlek

  • Vattenburen värme

 

Funktion

För bästa resultat transporteras spånet från en kvarn upp till översta våningsplanet på torken. Torkningsprocessen påbörjas redan i kvarnen där värme uppstår.


I torken är samtliga våningsplan upphettade genom vattenburen värme. Med hjälp av de två roterande kammarna sprids spånet över ytan. När spånet transporterats nästan ett helt varv åker det ned till nästa våningsplan. Processen fortsätter på samma sätt våning efter våning. Spånet hinner därför torka innan det längst ner når till en skruv för vidare transport till pelletspressen.