PrestoGuard

 

Pulversprinkler är ett effektivt och tillförlitligt brandskydd för mindre rum och punktskydd.

Det är mycket konkurrenskraftigt alternativ till konventionella sprinkler och släcksystem. Projektering och installation är enkel eftersom det inte krävs  rördragning, strömmatning eller anslutning till vattennät.

Pulversprinklern monteras på en höjd av 1-3 meters från det som ska skyddas. Då täcker en 6 kg 9 kvm och 12 kg 14 kvm.

Lätt att installera, aktiveras av en temperaturkänslig glasbulb, standard 68 grader.Idealisk för att skydda pannrum, garage, lager, och andra brandfarliga områden.

System för detektering och släckning av brand i applikationer med trämaterial.

PrestoGuard är ett väl beprövat och mycket kostnadseffektivt släckningssystem som tack vare sin enkelhet i konstruktion och utförande funnit många nya användningsområden.

Framförallt har det blivit ett ekonomiskt alternativ till andra mer komplicerade system som finns på marknaden.Systemet är helt oberoende av elektricitet för sin släckfunktion, vilket gör det okänsligt för strömavbrott och andra störningar.

PrestoGuard går att använda med alla typer av släckmedel och är med sitt flexibla utförande möjligt att anpassa till en lång rad områden som tidigare varit både svåra och kostsamma att brandskydda. Applikationer i trä är bara ett område.

Systemet är lätt att installera och kräver ett minimum av kontroll och övervakning. En kontroll att systemet är trycksatt och en årlig översyn är oftast tillräcklig.

 

PrestoGuard släcksystem

Släckmedelsbehållaren är försedd med en sprinklerventil. Till denna är en trycksatt  detekteringsslinga ansluten som brister vid öppen låga eller när temperaturen överstiger ca 110°C. Tryckfallet gör att sprinklerventilen öppnar och skickar iväg släckmedlet i rörsystemet till munstycken i skyddat område.
 
Systemet går att utlösa manuellt via en utlösningsventil med slagknapp. För larm eller avstängning av valda funktioner kan en tryckvakt monteras. Släckmedel kan varieras efter behov t. ex. PrestoGuard släckvätska, skum, vatten eller pulver.

 

Typiska applikationer för träspån:

  • Pelletspress
  • Spånkvarn
  • Spånrivare/Flistugg
  • Dieselmotorer till sågverk