Morumspressen

Morumspressen är en pelletspress som klarar av att pressa diverse råmaterial utan tillsatser. Pressen är etablerad sedan några år och nu har vi tagit över tillverkningen av den.


På grund av dess effektiva och energisnåla pressteknik är den lämplig för mindre pelletsanläggningar. Kapaciteten varierar mellan ca 30-50 kg pellets per timme beroende på vilket råmaterial som används.


Exempel på råmaterial som går att pressa är träspån från olika träslag, halm, flis, rörflen och hästskit. Det är dock viktigt att råmaterialet är i rätt storlek och vattenhalt när det pressas, därför är det lämpligt att komplettera pressen med kvarn och tork.


Pressen drar ca 6 kW och går att köra på 16 A.