Kvarn

 

 

Kvarnen som effektivt tar sig an finflis, sågspån, hackad halm m.m.

 

Kvarnen är en hammarkvarn, framställd just för pelletstillverkning.


Materialet, som förses via en skruv, tas emot av 16 stycken rostfria knivar som tillsammans med två motjärn skär och slår sönder materialet så att det lämnar kvarnen genom det sållet som sitter i nederkant. Sållet är 8 mm tjockt, hålen i sållen kan vara 4, 6 eller 8 mm som standard.

   

Skruven som går nertill för att ta med sig materialet från kvarnen går att förlänga så att den även får med sig material innan kvarnen. Genom att göra ett såll mellan den ingående skruven och den utgående skruven kan fint material passera utan att belasta kvarnen.

      

Vår kvarn har även försetts med skorsten! Detta för att minska riskerna för kondens.

 

Den bästa nyttan av kvarnen fås när den används i en sluten arbetslinje med Läppe Rotortork. På så sätt kommer den värme som uppstår i kvarnen till nytta i torkningsprocessen.

 

För att möta risken för brand som en kvarn innebär, har vi tillsammans med Presto tagit fram ett brandsläckningssystem. Monterat enligt bilden här till höger.