Om företagen

För 25 år sedan utvecklades den elektroniska måttställaren LäppeStällaren. Eftersom produkten blev en framgång startades som följd av detta företaget LäppeStällaren AB år 1996. Med åren har fler maskiner utvecklats och förädlats. Där maskiner rörande pelletstillverkning började utvecklas år 2009.

Läppe Energiteknik AB startades i slutet av 2012, i syfte att renodla verksamheten i LäppeStällaren AB. Läppe Energiteknik har sedan dess tagit över de maskiner som utvecklats för pelletstillverkning av LäppeStällaren, bolaget har även tagit över tillverkningen av pelletspressen Morumspressen. Samma press som LäppeStällaren tidigare var återförsäljare för.

Idag har företagen, i egenskap av tillverkare och återförsäljare, ett sortiment kan därför erbjuda små och mellanstora sågverk ett heltäckande utbud. För den småskaliga pelletstillverkaren finns det maskiner som gör det möjligt att få lönsamhet även i det lilla.

Företagen drivs av grundaren Fredrik Malmberg.

I vår framgång ligger utveckling av nya och annorlunda lösningar, ta därför kontakt med oss om du behöver utveckla din verksamhet!